I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Powstańców Śląskich

w Rybniku

ul. Kościuszki 41

44 – 200 Rybnik

 

DYREKTOR - mgr Tadeusz Chrószcz

 

WICEDYREKTORZY - mgr Gabriela Chomicka

                                  - mgr Arkadiusz Tabacki

 

Telefon : (32) 42 22 787

Fax : (32) 42 21 121

strona: http://www.1lo.rybnik.pl
             

email: sekretariat@1lo.rybnik.pl

 

 

NIP 642-314-72-80

REGON   241807517

 

ePUAP

 

nr konta rady rodziców

 

85 1240 4357 1111 0010 9703 1414

Bank Pekao SA


Obowiązek informacyjny (RODO)
W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO, informujemy o
zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z
tym związanych.

Administrator danych osobowych przetwarzanych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Powstańców Śląskich w Rybniku:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Powstańców Śląskich w Rybniku,
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 41


 Inspektor ochrony danych: mgr inż. Wioleta Waśka, tel: 324222787,
e-mail: wwaska@1lo.rybnik.pl

Autor: Ewa Rakus - Sekretarz